Seu electrònica

És l'accés electrònic al vostre Ajuntament amb plenes garanties.

La seu electrònica de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a l'Ajuntament de Maçanet de la Selva en l'exercici de les seves competències.

A través de la seu, els ciutadans i les ciutadanes accedeixen a la informació, als serveis i tràmits electrònics de l'Administració Municipal.

L'Ajuntament de Maçanet de la Selva assumeix la responsabilitat en relació amb la integritat, veracitat i actualització de la informació i serveis als que es pot accedir a través de la seu electrònica.