SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA 2017

La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de Maçanet de la Selva una subvenció de 77.113,70 € en l'àmbit de cooperació municipal - Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de l'any 2016, per a les despeses en inversions reals següents:

- Material Hidràulic per a la piscina d'adults

- Construcció d'un nou dipòsit d'aigua i reparació del dipòsit actual a la urbanització de Mas Altaba

Les despeses subvencionables dins la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural són les següents:

· Despeses culturals

· Despeses en inversions reals i transferències de capital

· Despeses en béns corrents i serveis vinculades a la prestació de serveis obligatoris.