Subvencions als esportistes de Maçanet

Es fa públic, per coneixement dels esportistes maçanetencs que participen en competicions esportives d'alt nivell, que la Diputació de Girona ha aprovat la convocatòria del 2017 (publicada al BOP de Girona núm. 142, 26 de juliol de 2017) per a l'atorgament de subvencions destinades als ajuntaments per al suport als programes municipals d'ajuts als esportistes amateurs gironins, menors de 25 anys i no professionals, d'esports individuals que prèvia classificació, han participat en competicions esportives de nivell estatal o superior.
Les sol·licituds s'hauran de presentar a l'ajuntament dins el termini de 10 dies, comptats a partir del dia 8 d'agost de 2017, acompanyades de la documentació següent:

- DNI
- Llistat de classificació de la federació que demostri la participació i la classificació obtinguda


Maçanet de la Selva, 3 d'agost de 2017
Josep Mª Ciurana Planas
Alcalde

Document BOP