Ajuts socials als centres educatius per material escolar

ajuts socials material escolar 300 octubre 2017 webLa regidoria d'ensenyament aposta per garantir la igualitat d'oportunitats i de resultats per a tots els membres de la comunitat educativa. El respecte i la valoració de la diversitat, en el marc d'una política igualitària pel que fa a drets i deures i a diferents necessitats, desemboca en el concepte d'equitat. És per això que es creu essencial donar suport a l'alumnat que, atesa la complexa situació social i familiar que té, es trobaria en diverses ocasions sense els recursos indispensables pel seu desenvolupament diari a les escoles.

És per això que el Consell Escolar Municipal, a proposta de la regidoria d'ensenyament, va aprovar per unanimitat la concessió d'un ajut social de 3.000€ dividits entre l'escola Sant Jordi, l'escola Nova i l'Institut de Maçanet de la Selva. Aquests diners es distribuiran entre les diverses famílies a través dels centres. L'ajut però, en cap cas, serà directe a les famílies sinó que serà la mateixa escola qui gestionarà aquests recursos econòmics i els destinarà a material escolar segons les necessitats familiars conegudes per cadascun dels centres.

Aquesta iniciativa s'ha dut a terme amb el suport de serveis socials que ha emès un informe favorable respecte a totes les famílies proposades pels centres educatius.